Obiective

1. Scoala Nexus T – Școală complementară

Evoluția socio-economică la care asistăm astăzi impune o restructurare majoră a procesului educativ, in consonanță cerințele specifice Societății Informaționale și ale Economiei bazate pe Cunoaștere.  Deși sunt multe aspecte de îmbunătățit, referitoare la structura planului de învățământ, la metodologia de evaluare a transferului de cunoștiințe sau privind raportul dintre timpul acordat lucrului în clasă și a celui individual, putem spune că în mare, procesul educațional românesc este în măsură să asigure cantitatea de informații pe care tânarul trebuie să o dețină la absolvire.

Principala problemă care se cere însă rezolvată cât mai urgent o constituie completarea procesului educațional formal (curricular),  predominat informativ, cu o seamă de activități complementare (învățământ non-formal și informal), menite să asigure:

  • motivarea actului educațional în general,
  • integrarea cunoștintelor predate la orele de curs și
  • formarea de noi abilități (adaptare continuă prin auto-dezvoltare,  capacitatea de a performa în activități de tele-lucru în echipe pluri, inter și trans-disciplinare internaționale, capacitatea de a problematiza și aborda asumat, creativ/inovativ problemele curente).

Modul de abordare al acestui învățământ nonformal/informal trebuie să permită o difuzie cât mai rapidă, în întreaga societate, a conceptelor, modelelor, teoriilor și tehnicilor furnizate de așa numita știință a Complexității, bază conceptuală și resursă în societatea Cunoașterii, obiectiv prioritar al Uniunii Europene, stipulat prin documentul de la Lisabona.

Un asemenea program de educare nonformală a tinerilor a fost inițiat în 1997 de către Dr. Ing. Florin Munteanu, președintele Centrului pentru Studii Complexe – centru UNESCO, sub denumirea de NEXUS-T.

Programul NEXUS  pornește de la premiza că o întrebare bine pusă poate declanșa un proces cognitiv specific, capabil să trezească interesulcuriozitatea și să motiveze efortul de acumulare de cunoștințe. Din acest motiv, programul este astfel conceput încât să stimuleze capacitatea tinerilor de a genera întrebări pertinente ce urmează să capete răspuns în urma unui proces bazat în mare măsură pe auto-instruirecercetare experimentală și comunicare în rețea intranet  și internet cu alți cursanți interesați de aceeași problematică.

2. Cafeneaua Complexității
Este un spațiu specific pentru evenimente, discuții și întâlniri, un concept al Centrului pentru Studii Complexe, completat în Buzău cu suportul și ideile membrilor Societății Terminus.

Cafeneaua complexității este un concept și nu un spațiu. El este definit ca o stare de spirit ce trebuie cultivată și permanentizată.

Primele întâlniri au fost organizate în urmă cu 20 de ani în Complexul Studențesc Regie, inițial în camere de cămin studențesc și mai apoi la Club 24, precum și cu 16 ani în urmă în Buzău, la Clubul Inginerilor, reluate astăzi în București la Club 24 și în Buzău, la Cafeneaua Artiștilor.

Principalul scop al acestui club este de a deschide căi de comunicare socială, profesională și spirituală între persoane care gândesc activ la bunăstarea comunității din care fac parte, care simt că nu se mai regăsesc în actuala paradigmă și care caută să coaguleze într-o nouă paradigmă, cu principii altruiste și non-consumeriste, într-o societate în care competiția nu mai trebuie să fie cuvîntul de ordine iar colaborarea și cooperarea reprezintă modul pregnant de gândire. Prin participarea la Dezbaterile din cadrul Cafenelei Complexității, orice om poate să găsească suport motivațional, profesional și spiritual pentru dezvoltarea personală în sensul celor menționate mai sus.

Cafeneaua Complexității și Societatea Terminus invită personalități din diverse domenii care să conferențieze pe domenii fundamentale pentru dezvoltarea noii societăți a cunoașterii.

3. Scoala de vară de la Izvoranu
Spații și ateliere tematice de dezvoltare personală, meditație și dezvoltare spirituală și relaționare inter și multiculturală pentru copii și părinți.