Proiectul Nexus

A participa în programul NEXUS inseamnă
a cultiva propria minte și pricepere
pentru a percepe și conlucra cu mediul,
năzuind să înțelegi Complexitatea Naturii

NEXUS este un program permanent al Centrului pentru Studii Complexe, clădit prin experiență acumulată, asumată, exprimată activ prin atitudine civică, prin inițiative și prin activități susținute cu efort propriu, dar și pe câteva adevăruri simple, care, în societatea românească de azi, sunt prea mult ignorate:

- Omul este sursă a creației umane.
- Rezultatele creației umane devin resurse pentru dezvoltarea umanității.
- Cercetarea fundamentală este generatoarea puterii de a crea, dată atât de forța de a transfera experiența în abstract cât și de priceperea de a găsi căi de concretizare a înțelegerii dobândite prin abstractizare.
- Rezultatele cercetării fundamentale înzestrează o națiune cu rafinament, îi conferă prestigiu și îi dau șansa de a privi cu încredere spre viitor.
- A deveni cercetător înseamnă a împlini prin cultivare vocația personală de cercetător, dar înseamnă și a avea șansa de a fi fost motivat de către mediu pentru a vedea în vocația cercetării o șansă de împlinire socială.
- A activa ca cercetător înseamnă a fi înzestrat cu abilitatea de a conlucra în echipe și în comunități de cercetare competitive; această înzstrare se realizează numai prin antrenarea, celui care este un cercetător în devenire, în grupuri care desfășoară în mod efectiv activități de cercetare.

NEXUS ia în considerație explicit faptul că cercetarea științifică, asemeni oricărei altei activități umane din ultimul deceniu se află în cursul unei ample transformări odată cu dezvoltarea si extinderea Socetății Cunoașterii.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply